Δραστηριότητες

Μάρτιος 19, 2020

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 20 και ώρα 10:00, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2019 ∆΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν 84 ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

  Την τελετή τίµησαν µε την παρουσία τους οι:

    α. Σεβασµιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος

    β. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου, κ. Νικόλαος Συριγωνάκης

    γ. ∆ιευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Νικόλαος Αγγελής, ως εκπρόσωπος του...

Μάρτιος 04, 2020

Η Σχολή, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποίησε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 20, Εθελοντική Αιμοδοσία, στην έδρα της Σχολής (Στρδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ»), σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνολικά συμμετείχαν στην αιμοδοσία 56 άτομα (στελέχη, μαθητές και υπηρετούντες οπλίτες στην Σχολή και στη Φρουρά). Η πρωτοβουλία αυτή επαναλαμβάνεται ανά 3μηνο.

Μάρτιος 04, 2020

Η Σχολή, στο πλαίσιο των επισκέψεών της, πραγματοποίησε την 18 Φεβ 20 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου και στην Ι.Μ. Αρκαδίου του Ρεθύμνου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν 3 Αξκοί ως συνοδοί και 84 ΥΕΑ/Β της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ. Έγινε πλήρης ξενάγηση και ενημέρωση στους χώρους του στρκού μουσείου καθώς και στην Ι.Μ. Αρκαδίου, όπου οι μαθητές της Σχολής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους αγώνες του Έθνους και για τους ήρωες που έπεσαν υπέρ Πατρίδος. Επιπρόσθετα κατά την επίσκεψη στο Στρκό Μουσείο Χρωμοναστηρίου με τους Αξκούς και Μαθητές της Σχολής, συνομίλησε ο...

Μάρτιος 04, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2019 Δ΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 10 έως 14 Φεβ 20 το 5ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή. Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης και εκτέλεση επιχειρησιακής  βολής(300-200-100μ)  με το ΠΦ της 14 Φεβ 20. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής, εκπαίδευσης  και...