Δραστηριότητες

Αύγουστος 13, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδικοτήτων των ΔΕΑ της 2020 Β’ ΕΣΣΟ στην ειδικότητά τους στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλ 20 ολοήμερη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων (Υψ. Αγ. Ιωάννης), ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, εκτελέστηκαν εικονικές βολές και βολές με υποδιαμέτρημα, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, με υψηλά αποτελέσματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στην τακτική χρησιμοποίηση των ΒΟΠ σε όλες τις φάσεις του αγώνα και στη διοίκηση πυρός. Συναφώς εξετάσθηκαν αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, οργάνωση παρατηρητηρίου και τοπογραφίας....

Ιούλιος 30, 2020

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την  Παρασκευή 10 Ιουλίου 20 και ώρα 09:30, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν σαράντα τρεις (43) ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την πρόσκληση επίσημων αρχών και την παρουσία προσκεκλημένων στα πλαίσια πρόληψης για την αντιμετώπιση...

Ιούλιος 15, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2020 Β΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 29 Ιουν 20 έως 03 Ιουλ 20 το 5ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή.

Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής  πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης  και εκτέλεση  επιχειρησιακής  βολής(300-200-100μ)  με το ΠΦ της 03 Ιουλ 20. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής...

Ιούλιος 15, 2020

Η Σχολή Εφέδρων Αξκων Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών, των μαθητών και των οπλιτών της, πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Ιουν 20 Ημερίδα επιμορφωτικής διάλεξης με θέμα: «ΦΩΤΙΑ - ΠΥΡΚΑΪΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ» από τον Επιπυραγό κ. Γεώργιο Σταυρακάκη, Δκτη του 13ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ηρακλείου. Παρόμοιες δράσεις επαναλαμβάνονται τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.