Ιστορικά Στοιχεία

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να δείτε διάφορα ιστορικά στοιχεία που αφορούν στη Σχολή καθώς και στην περιοχή της πόλης του Ηρακλείου.