5ήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 2020 Γ’ΕΣΣΟ.

2020, Νοέμβριος 27 - 12:23μμ

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2020 Γ΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 21 έως 25 Σεπ 20 το 5ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης – 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή. Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης και εκτέλεση επιχειρησιακής  βολής(300-200-100μ) με το ΠΦ της 25 Σεπ 20. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής εκπαίδευσης και διαβίωσης σε εκστρατεία. Συνολικά συμμετείχαν: 5 Αξκοί ως εκπαιδευτές. 57 εκπαιδευόμενοι ΥΕΑ/Β και 15 στελέχη - οπλίτες του ΛΔ, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ΔΜ και υποστηρίχθηκε με τον ανάλογο αριθμό οπλικών συστημάτων και μέσων. Η εκπαίδευση ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τους μαθητές.