5ήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 2021 Γ’ΕΣΣΟ.

2021, Οκτώβριος 22 - 9:47πμ

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2021 Γ΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 30 Αυγ 21 έως 03 Σεπ 21 το 5ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης – 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή. Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης  και εκτέλεση  εικονικής  βολής(300-200-100μ)  με το ΠΦ της 03 Σεπ 21. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής εκπαίδευσης  και διαβίωσης  σε εκστρατεία. Συνολικά συμμετείχαν: Όλοι οι  εκπαιδευόμενοι ΥΕΑ/Β με τους εκπαιδευτές του καθώς και τον αναγκαίο αριθμό στελεχών - οπλιτών του ΛΔ, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ΔΜ. Η εκπαίδευση υποστηρίχθηκε με τον ανάλογο αριθμό οπλικών συστημάτων και μέσων. Η εκπαίδευση  ήταν ιδιαίτερα  επωφελής για τους μαθητές.