Δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος

2020, Ιανουάριος 24 - 9:42πμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξκων Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο πλαίσιο δράσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού της καθώς και την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, προέβη:

α. Στην αντικατάσταση των πάσης φύσης πλαστικών μίας χρήσης με αντίστοιχων, φιλικών προς το περιβάλλον, υλικών.

β. Σε δενδροφύτευση στις εγκαταστά-σεις της Σχολής, σε χώρους του Πεδίου Ασκήσεων (υψ. Αγ. Ιωάννης) καθώς και στο Πεδίο Βολής Γουρνών.

γ. Στην πραγματοποίηση ομιλίας-διάλεξης από τον Αξκο Προστασίας Περιβάλλοντος της Σχολής με θέμα «Κλιματική αλλαγή και Προστασία του Περιβάλλοντος».

  Οι παραπάνω πρωτοβουλίες-δράσεις στο πλαίσιο δυνατοτήτων και προ-γράμματος σπουδών της Σχολής, θα συνεχιστούν.