Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών.

2020, Μάρτιος 4 - 10:16πμ

Η Σχολή, στο πλαίσιο των επισκέψεών της, πραγματοποίησε την 18 Φεβ 20 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου και στην Ι.Μ. Αρκαδίου του Ρεθύμνου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν 3 Αξκοί ως συνοδοί και 84 ΥΕΑ/Β της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ. Έγινε πλήρης ξενάγηση και ενημέρωση στους χώρους του στρκού μουσείου καθώς και στην Ι.Μ. Αρκαδίου, όπου οι μαθητές της Σχολής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους αγώνες του Έθνους και για τους ήρωες που έπεσαν υπέρ Πατρίδος. Επιπρόσθετα κατά την επίσκεψη στο Στρκό Μουσείο Χρωμοναστηρίου με τους Αξκούς και Μαθητές της Σχολής, συνομίλησε ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στγός Μανούσος Παραγιουδάκης, ο οποίος πραγματοποιούσε ιδιωτική επίσκεψη στο Μουσείο.