Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών.

2021, Οκτώβριος 22 - 9:52πμ

Η Σχολή, στο πλαίσιο των επισκέψεών της, πραγματοποίησε την 09 Σεπ 21 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου και στην Ι.Μ. Αρκαδίου του Ρεθύμνου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Υδκτής της Σχολής, συνοδευόμενος από Αξκούς και τους ΥΕΑ/Β της 2021 Γ΄ ΕΣΣΟ. Έγινε πλήρης ξενάγηση και ενημέρωση στους χώρους του στρκού μουσείου καθώς και στην Ι.Μ. Αρκαδίου, όπου οι μαθητές της Σχολής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους αγώνες του Έθνους και για τους ήρωες που έπεσαν υπέρ Πατρίδος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τηρώντας όλους τους κανόνες πρόληψης εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.