Επιμορφωτικές Διαλέξεις στο Προσωπικό της Σχολής

2020, Ιανουάριος 24 - 11:01πμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξκων Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών, των μαθητών και των οπλιτών της, πραγματοποίησε την Πέμπτη 28 Νοε 2019 Ημε-ρίδα επιμορφωτικών διαλέξεων με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

α. «ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟ-ΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ» από τον Αστυνόμο Β΄ Καρακούση Στυλιανό του Τμ. Τροχαίας Ηρακλείου.

β. «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ» από τον Υ/Β΄ Καλιτσουνάκη Στυλιανό της Υδνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

  Παρόμοιες πρωτοβουλίες-δράσεις επαναλαμβάνονται τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.