Επιμορφωτικές Διαλέξεις στο Προσωπικό της Σχολής

2020, Ιανουάριος 24 - 11:09πμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξκων Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών, των μαθητών και των οπλιτών της, πραγματοποίησε την Πέμπτη 28 Νοε 2019 επιμορφωτική διάλεξη με θέμα: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΡΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ» από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Δρ. Δημήτριο Ξενάκη.

   Παρόμοιες πρωτοβουλίες-δράσεις επαναλαμβάνονται τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.