Επίσκεψη των ΥΕΑ (2018 ΣΤ’ ΕΣΣΟ) στο Στρκο Μουσείο Χρωμοναστηρίου και στην Ιερά Μονή Αρκαδίου

2019, Ιούνιος 3 - 10:49πμ

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 19 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των ΥΕΑ της 2018 ΣΤ’ ΕΣΣΟ στο Στρκό Μουσείο Χρωμοναστηρίου και στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. Οι εκπ/νοι ΥΕΑ ενημερώθηκαν με λεπτομέρεια από το προσωπικό του Μουσείου και από ξεναγό στην Ιερά Μονή Αρκαδίου για τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα που καθόρισαν τη νεώτερη Ελληνική ιστορία. Τους εκπ/νους συνόδευαν Αξκοί της ΣΕΑΠ καθώς και ο Δκτης της Σχολής, Ταξχος κος Βασίλειος Βασιλειάδης.