Επίσκεψη των ΥΕΑ (2018 ΣΤ’ ΕΣΣΟ) στο Στρκο Μουσείο Χρωμοναστηρίου και στην Ιερά Μονή Αρκαδίου

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 19 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των ΥΕΑ της 2018 ΣΤ’ ΕΣΣΟ στο Στρκό Μουσείο Χρωμοναστηρίου και στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. Οι εκπ/νοι ΥΕΑ ενημερώθηκαν με λεπτομέρεια από το προσωπικό του Μουσείου και από ξεναγό στην Ιερά Μονή Αρκαδίου για τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα που καθόρισαν τη νεώτερη Ελληνική ιστορία. Τους εκπ/νους συνόδευαν Αξκοί της ΣΕΑΠ καθώς και ο Δκτης της Σχολής, Ταξχος κος Βασίλειος Βασιλειάδης.