Ολοήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών 2019 Γ’ΕΣΣΟ

2020, Ιανουάριος 24 - 11:45πμ

  Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδικοτήτων των ΔΕΑ της 2019 Γ’ΕΣΣΟ στην ειδικότητά τους στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε στις 09 Ιαν 20 ολοήμερη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων (Υψ. Αγ. Ιωάννης), ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους.

  Ειδικότερα, εκτελέστηκαν εικονικές βολές και βολές με υποδιαμέτρημα, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, με υψηλά αποτελέσματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στην τακτική χρησιμοποίηση των ΒΟΠ σε όλες τις φάσεις του αγώνα και στη διοίκηση πυρός. Συναφώς εξετάσθηκαν αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης και τοπογραφίας. Συμμετείχαν 4 Αξκοί ως εκπαιδευτές, 18 εκπαιδευόμενοι ΔΕΑ και 7 οπλίτες για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ΔΜ. Χρησιμοποιήθηκαν Ο/Σ ZU 23χιλ., Πολ/λο 0,50”, Πολ/λο MG3, Πολ/λο GMG, Όλμοι 4,2” και 81χιλ. καθώς και λοιπά οχήματα-μέσα υποστήριξης.