Ομιλία και εκπαίδευση από την πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου

2020, Ιούλιος 15 - 12:31μμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξκων Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών, των μαθητών και των οπλιτών της, πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Ιουν 20 Ημερίδα επιμορφωτικής διάλεξης με θέμα: «ΦΩΤΙΑ - ΠΥΡΚΑΪΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ» από τον Επιπυραγό κ. Γεώργιο Σταυρακάκη, Δκτη του 13ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ηρακλείου. Παρόμοιες δράσεις επαναλαμβάνονται τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.