Πενθήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 2019 Δ’ΕΣΣΟ.

2020, Μάρτιος 4 - 9:50πμ

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2019 Δ΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 10 έως 14 Φεβ 20 το 5ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή. Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης και εκτέλεση επιχειρησιακής  βολής(300-200-100μ)  με το ΠΦ της 14 Φεβ 20. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής, εκπαίδευσης  και διαβίωσης σε εκστρατεία. Συνολικά συμμετείχαν: 8 Αξκοί ως εκπαιδευτές, 84 εκπαιδευόμενοι ΥΕΑ/Β και 14 στελέχη - οπλίτες του ΛΔ, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ΔΜ και υποστηρίχθηκε με τον ανάλογο αριθμό οπλικών συστημάτων και μέσων. Η εκπαίδευση ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τους μαθητές.