Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2017 Ε΄ ΕΣΣΟ

2018, Μάρτιος 2 - 9:30πμ

  Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού την Παρασκευή 02 Μαρτίου και ώρα 09:30, πραγματοποίησε στο Στρδο «Δασκαλογιάννη» του Ηρακλείου την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2017 Ε΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν 50 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.