Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ

2019, Ιούνιος 3 - 12:12μμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού την Παρασκευή 19 Απριλίου του 2019 και ώρα 09:30, πραγματοποίησε στο Στρδο «Δασκαλογιάννη» του Ηρακλείου την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν 102 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.