Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2020 Δ’ ΕΣΣΟ.

2021, Ιανουάριος 28 - 1:03μμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 20 και ώρα 10:00, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2020 Δ΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν σαράντα εφτά (47) ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την πρόσκληση επίσημων αρχών και την παρουσία προσκεκλημένων στο πλαίσιο πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονoϊού (νόσος COVID-19).