Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2020 Ε’ ΕΣΣΟ.

2021, Μάιος 21 - 1:00μμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 21 και ώρα 10:30, την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2020 Ε΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν ενενήντα εννιά (99) Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την παραπάνω τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορωνoϊού (νόσος COVID-19).