Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2021 Α’ ΕΣΣΟ.

2021, Ιούνιος 30 - 10:15πμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε, την Παρασκευή 28 Μαΐου 21 και ώρα 10:00, την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών. Ονομάστηκε το σύνολο των αποφοίτων της 2021 Α΄ ΕΣΣΟ, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την παραπάνω τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού/ΓΕΣ Υπγος κ. Σωτήριος Κωστάκογλου, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορωνoϊού (νόσος COVID-19).