Οργάνωση

Η Σχολή είναι Σχηματισμός επιπέδου Ταξιαρχίας, υπαγόμενος οργανικά στο ΓΕΣ/ΔΠΖ ενώ για θέματα ΔΜ στην 5η Ταξιαρχία Πεζικού "V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ".
Είναι οργανωμένη σε Διοίκηση - Επιτελείο, Τάγμα ΥΕΑ, Πτέρυγα Ειδικής Εκπαιδεύσεως, Λόχο Διοικήσεως και λοιπά τμήματα.