Σχολείο ΠΕΝ

Με την τοποθέτησή τους στο Λόχο Διοικήσεως της Σχολής , οι κληρωτοί οπλίτες παρακολουθούν το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΣΠΕΝ).