Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

3ήμερο Βολών

Η Σχολή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ, εφαρμόζει το 3ήμερο βολών, σε 3 φάσεις, όπου εκτελούνται βολές με τα ατομικά και ομαδικά όπλα του Λόχου ΤΦ.