Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 

ΕΨΑΔ:          869 5313
Τηλέφωνο: 2810 245602
Φαξ:             2810 245624

Ηλετρονικη Διεύθυνση (e-Mail)

seapheraklion at gmail dot com

Για τον περιορισμό της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας οι διευθύνσεις δεν εμφανίζονται στην κανονική τους μορφή. Για να τις μετατρέψετε στην κανονική τους μορφή αντικαταστήστε όπου (at) με το σύμβολο @ και όπου (dot) με το σύμβολο της τελείας .