Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Εκπαίδευση

Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Υποψηφίων Εφέδρων Αξκων (ΥΕΑ), Δοκίμων Εφέδρων Αξκών της Πτέρυγας Ειδικής Εκπαίδευσης και των κληρωτών οπλιτών του Λόχου Διοικήσεως, που πραγματοποιούνται από τη Σχολή.