Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Πολυμέσα

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από διάφορες δραστηριότητες της Σχολής