Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Γεωγραφική Θέση

Η Σχολή στρατωνίζεται στο Στρατόπεδο “ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ” το οποίο βρίσκεται ανατολικά της πόλεως του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, πλησίον του αεροδρομίου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».