Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Επιχειρησιακή Εκπση σε Καταυλισμό

H ΣΕΑΠ, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Υποψηφίων Εφέδρων Αξκων, διεξάγει επιχειρησιακή εκπαίδευση σε καταυλισμό, διάρκειας 5 ημερών και η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

α. Διαβίωση στο ύπαιθρο και σκηνοπηγία.

β. Ατομική τακτική εκπαίδευση

γ. Περίπολα αναγνωρίσεως και μάχης (διενέργεια καταδρομικών ενεργειών).

δ. ΤΑΜΣ επιπέδου Διμοιρίας.

ε. Νυχτερινή πορεία 32 χλμ.

Βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας αποτελεί η κατανόηση των δυσκολιών που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο μαχητής στο πεδίο της μάχης, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων ημέρα και νύχτα καθώς επίσης και ο υπερθεματισμός της αξίας της ομαδικότητας και της συνολικής προσπάθειας στο πλαίσιο των αποστολών που μπορεί να λάβει η Ομάδα και η Διμοιρία Πεζικού.