Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Σχολείο ΠΕΝ

Με την τοποθέτησή τους στο Λόχο Διοικήσεως της Σχολής , οι κληρωτοί οπλίτες παρακολουθούν το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΣΠΕΝ).