Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Εγκαταστάσεις

H Σχολή διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις δηλαδή:

(α) Μελετητήρια με 8 αίθουσες διδασκαλίας

(β) 2 Αμμοδόχους

(γ) Στίβο Μάχης

(δ) 4 κτίρια Λόχων ΥΕΑ

(ε) 1 κτίριο οπλιτών Λόχου Διοικήσεως

(στ) Συγκρότημα μαγειρείων – εστιατορίων

(ζ) Συγκρότημα πλυντηρίων – σιδερωτηρίων

(η) Αναρρωτήριο – Οδοντιατρείο

(θ) Κουρείο

(ι) Κέντρα Ψυχαγωχίας ΥΕΑ – οπλιτών

(ια) Αίθουσα Διαδικτύου

(ιβ) Αίθουσα κλειστού γυμναστηρίου

(ιγ) 1 κτίριο εκπαιδευομένων ΔΕΑ της Πτέρυγας Ειδικής Εκπαίδευσης

(ιδ) 3 Ιερούς Ναούς