Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Βολές

Οι κληρωτοί οπλίτες του Λόχου Διοικήσεως, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδεύσεως της Σχολής, πραγματοποιούν βολές ατομικού οπλισμού