Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Δκτής Σχολής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ

O Ταξίαρχος Πεζικού Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Φεβρουαρίου 1969. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1987, και αποφοίτησε το 1991 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Περάτωσε επιτυχώς τις προβλεπόμενες από το βαθμό του εκπαιδεύσεις και τοποθετήθηκε στο 9ο ΣΠ. Το 1993, επελέγη για τις Ειδικές Δυνάμεις και απεφοίτησε επιτυχώς, από όλα τα υποχρεωτικά σχολεία των Ειδικών Δυνάμεων.

Από το 1993 έως το 2004, υπηρέτησε στην 1η ΜΑΛ, στο 508 Μ/ΚΤΠ, στο 575 ΤΠΖΝ, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα – Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ), στη Σχολή Πεζικού, ως εκπαιδευτής στο Τμήμα Μονίμων Υπαξιωματικών και στο 595 Α/ΜΤΠ.

Το 1998, υπηρέτησε ως παρατηρητής στην περιοχή των Βαλκανίων (Αλβανία – Κόσσοβο) στο πλαίσιο της Αποστολής Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECMM) και τον Αύγουστο του 2002, μετατέθηκε στην περιοχή της πΓΔΜ, ως παρατηρητής, στο πλαίσιο της Αποστολής Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EUMM).

To 2004, φοίτησε στη 2η ΕΣ της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και μετά την αποφοίτησή του τοποθετήθηκε ως επιτελής στην 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών.

Το 2007, τοποθετήθηκε ως  Υποδιοικητής στο 521 Τάγμα Πεζοναυτών.

Το 2008, μετατέθηκε στο Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων Νότου (Land Component Command – South, LCC-S) του ΝΑΤΟ, στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Το 2011, με την επιστροφή του, μετατέθηκε στην 32 ΤΑΞΠΖΝ, όπου του ανατέθηκαν τα καθήκοντα Διευθυντού ΕΓ.

Το 2013, τοποθετήθηκε στο 505 Τάγμα Πεζοναυτών, ως Διοικητής.

Το 2015, μετατέθηκε στην 13η  ΔΕΕ, όπου του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διευθυντού ΕΓ και το 2016, φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Αμύνης.

Tο 2017, μετατέθηκε στο ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ και το 2021, μετατέθηκε στην υπό ανασυγκρότηση 13η ΔΕΕ, όπου του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Βοηθού Επιτελάρχου Υποστηρίξεως.

Το 2022, τοποθετήθηκε ως Επιτελάρχης της Διακλαδικής Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων.

Το 2023, προήχθη στον βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, ως Υποδιευθυντής.

Το Μάρτιο 2024, τοποθετήθηκε στη ΣΕΑΠ ως Διοικητής.

Ο Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» του Πανεπιστήμιου του PLYMOUTH.

Από το 2000, είναι νυμφευμένος με την Ασπασία Μπασιά, οδοντίατρο, και έχει δύο γιούς, το Χαρίδημο, φοιτητή στη Σχολή Φυσικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γεώργιο, μαθητή Γ΄ Λυκείου.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του μετάλλια των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και μετάλλια συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως.