Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Μάχη της Κρήτης – Εθνική Αντίσταση»

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, στο πλαίσιο της ενημέρωσης – επιμόρφωσης των στελεχών, μαθητών και του λοιπού στρατιωτικού προσωπικού αυτής, πραγματοποίησε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 ενημερωτική διάλεξη με ομιλητή τον επιμελητή ιστορικού μουσείου Κρήτης κ. Κωνσταντίνο Μαμαλάκη.

Το θέμα της διάλεξης που αναπτύχθηκε, ήταν «ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»