Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Ιστορία Σχολής

Ίδρυση Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών (Μάρτιος 1888).

Το έτος 1887 καθορίστηκαν οι διατάξεις, με τις οποίες καταρτίστηκε ο θεσμός της εφεδρείας. Κατά την περίοδο αυτή λειτούργησε ως Προπαρασκευαστικό Σχολείο Εφέδρων Αξιωματικών

Ίδρυση ΣΕΑΠ με Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης (1953).

Από τον Ιούλιο του 1953 τα 2 Κέντρα Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών, στη Σύρο και την Κέρκυρα συγχωνεύτηκαν σε μία, με την επωνυμία «Σχολή Εφέδρων Αξκών Πεζικού», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.


1. Πρώτη περίοδο λειτουργίας 
Οι πρώτοι που φοιτήσαν στο προπαρασκευαστικό Σχολείο Εφέδρων Αξκων ήταν κληρωτοί του 1887 και 1888 οι οποίοι ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου και είχαν κριθεί κατάλληλοι και κατόπιν φοιτήσεως ενός έτους στη Σχολή αποφοίτησαν με τον βαθμό του Ανθλγου και υπηρετήσαν με αυτόν έως την λήξη της θητείας τους. Από τον δεύτερο χρόνο η Σχολή μετ’ εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα και λειτούργησε εκεί έως το 1911.

2. Πολεμική περίοδος (1912-1922) (λειτουργία ουλαμών)
Από τον Ιανουάριο του 1912, οπότε καταργήθηκε το Σχολείο Εφέδρων Αξ/κών, θεσπίστηκε με βάση το Νόμο της 7ης Ιανουαρίου και λειτούργησαν Ουλαμοί Υποψηφίων Εφέδρων Αξ/κών τέσσερις για το Πεζικό ένας για το Ιππικό, ένας για το Πυροβολικό, ένας για το Μηχανικό και ένας για το σώμα Αυτοκινήτων.

3. Μεσοπολεμικό διάστημα (1923 – 1940)
Με το Ν.Δ. της 15 Σεπτεμβρίου 1926 θεσπίστηκε η εκπαίδευση όλων των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών των διαφόρων όπλων σε μια σχολή η οποία στην αρχή λειτουργούσε στην Αθήνα και μετά στην Χαλκίδα με μονοετή και αργότερα 9μηνη φοίτηση. Κατά το έτος 1934 δημιουργήθηκαν 2 Σχολές για το Πεζικό, στη Σύρο και Κέρκυρα

4. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1940 – 1945)
α. Ελληνοϊταλικός Πόλεμος (1940 – 1941)
Κατά την διάρκεια του πολέμου εξ αιτίας των μεγάλων αναγκών σε στελέχη, λειτούργησε Ουλαμός Εφέδρων Αξ/κών στην Καβάλα. Επίσης, λειτούργησε και άλλος Ουλαμός στα κτήρια της Σ.Σ.Ε. στην Αθήνα που διαλύθηκε με την Γερμανική εισβολή τον Απρίλιο του 1941.
β. Κατοχή – Εθνικοί Αγώνες
Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η Σχολή Εφέδρων Αξ/κών λειτούργησε στην Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα.

5. Μετά-απελευθερωτική Περίοδος 
Από τον Ιούλιο του 1945 λειτούργησε στο Χαϊδάρι Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών. Από τον Ιούλιο του 1946 λειτούργησαν 2 κέντρα Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών, στη Σύρο και στην Κέρκυρα. Αργότερα και τα δύο Κέντρα μετονομάστηκαν αντίστοιχα σε Σχολές Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας και Σύρου και συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι το έτος 1953. Τον Ιούλιο του 1953 και οι δύο Σχολές συγχωνεύτηκαν σε μια με την επωνυμία «Σχολή Εφέδρων Αξ/κών Πεζικού» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.