Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Εκπαίδευση ΠΤΕΕ (ΔΕΑ)

Το πρόγραμμα των ΔΕΑ της ΠΤΕΕ, είναι διάρκειας 4 εβδομάδων, όπου οι ΔΕΑ διδάσκονται τα χαρακτηριστικά, καθώς και την εξειδικευμένη τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση των Βαρέων Όπλων Πεζικού