Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Βίντεο Ενημέρωσης Υποψηφίων Εφέδρων Αξκων