Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

5ήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 2022 Α’ ΕΣΣΟ.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2022 Α΄ ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 09 έως 13 Μαΐου 2022 το 5ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης – 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή.

Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή της ΤΑΜΣ «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 2022 Α’» [νυκτερινή  πορεία 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης  και εκτέλεση  επιχειρησιακής  βολής (300-200-100μ)  με το ΠΦ της 13 Μαΐου 22]. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής εκπαίδευσης  και διαβίωσης  σε εκστρατεία.

Συνολικά συμμετείχαν: Όλος ο  εκπαιδευτικός Λόχος των ΥΕΑ/Β καθώς και ο αναγκαίος αριθμός στελεχών – οπλιτών του ΛΔ, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ΔΜ.

Η εκπαίδευση υποστηρίχθηκε με τον ανάλογο αριθμό οπλικών συστημάτων και μέσων και ήταν ιδιαίτερα  επωφελής για τους μαθητές.