Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ (2023 Β’ ΕΣΣΟ)

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2023, την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2023 Β΄ ΕΣΣΟ. Το σύνολο των εκπαιδευομένων, ονομάστηκαν Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσσού κ. Μεθόδιος και οι λοιπές πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές της πόλης.