Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

IMG_20220527_101051