Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2022 Δ’ ΕΣΣΟ.

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε στις 18 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» (έδρα της Σχολής), τις τελετές αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2022 Δ΄ ΕΣΣΟ και επιμνημόσυνης δέησης εις μνήμη του Αντγου ε.τ. Γρηγόρη Αυξεντίου.

Το σύνολο των εκπαιδευομένων ονομάστηκαν Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς καθώς και Ελληνοκύπριοι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί που θα στελεχώσουν την Εθνική Φρουρά.

Τις παραπάνω τελετές τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δντής Πεζικού Υπτγος Γεώργιος Χατζηγεωργίου, ο Επίσκοπος Κνωσσού Πρόδρομος, εκπρόσωποι των πολιτικών, τοπικών και στρατιωτικών αρχών της Π.Ε. Ηρακλείου καθώς και οι γονείς των  ονομαζόμενων ΔΕΑ.

Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν τηρώντας όλους τους κανόνες πρόληψης εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.