Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2022 Β’ ΕΣΣΟ.

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε στις 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» (έδρα της Σχολής), την τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2022 Β΄ ΕΣΣΟ. Το σύνολο των εκπαιδευομένων ονομάστηκαν Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την παραπάνω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διευθυντής Πεζικού  Υπτγος Γεώργιος Χατζηγεωργίου. ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος όπως επίσης οι λοιπές πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές της πόλης καθώς και οι γονείς των  ονομαζόμενων ΔΕΑ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε τηρώντας όλους τους κανόνες πρόληψης εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.