Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2024 Α’ ΕΣΣΟ – Τελετή επιδόσεως ξιφών.

Η  Σχολή  Εφέδρων  Αξιωματικών  Πεζικού  πραγματοποίησε  στις  07 Ιουνίου  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  09:30,  στο  Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ»,  την  τελετή  αποφοιτήσεως  των  Δοκίμων  Εφέδρων Αξιωματικών της 2024 Α΄ ΕΣΣΟ και την τελετή επιδόσεως ξιφών.

Παρέλαβαν ξίφη, 20 Αξκοί.

Ονομάστηκε το σύνολο των Δοκίμων Εφέδρων  Αξιωματικών  Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους

–  Εκπρόσωποι των πολιτικών, τοπικών και στρατιωτικών αρχών της Π. Ε. Ηρακλείου, καθώς και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

–  Συγγενείς και φίλοι των ονομαζόμενων ΔΕΑ και Αξιωματικών.

Χοροστάτησε, ο θεοφιλέστατος  Επίσκοπος Κνωσσού, Μεθόδιος.