Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της ΣΕΑΠ.

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε στις 20 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» (έδρα της Σχολής), την τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της ΣΕΑΠ από τον Υποστράτηγο Στέφανο Σίμο στον Ταξίαρχο κ. Αντώνιο Πράγια.

Την παραπάνω τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού, Υποστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος,  εκπρόσωποι στρατιω-τικών, πολιτικών και τοπικών αρχών, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας του Νομού καθώς και το σύνολο του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Σχολής.