Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της ΣΕΑΠ.

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00, πραγματοποίησε στο Στρδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» του Ηρακλείου την τελετή παραδόσεως  – παραλαβής της Διοικήσεως της Σχολής από τον Υποστράτηγο Αντώνιο Πράγια στον Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, παρουσία του Δκτή ΑΣΔΕΝ Αντγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι στρατιωτικών, πολιτικών και τοπικών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας της Κρήτης.