Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας

2019, Ιούλιος 12 - 10:25πμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξκών Πεζικού στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, διοργάνωσε και πραγματοποίησε, την 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 08:30, Εθελοντική Αιμοδοσία στο Στρδο Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο Κρήτης, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου.