Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2019 Β’ ΕΣΣΟ

2019, Νοέμβριος 18 - 3:03μμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, πραγματοποίησε στο Στρδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» του Ηρακλείου την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2019 Β΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν 54 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους οι κάτωθι: 

α. Διευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Αγγελής Νικόλαος.

β. Εκπρόσωποι των πολιτικών, τοπικών και Στρατιωτικών αρχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και πλήθος κόσμου.