Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2020 ΣΤ’ ΕΣΣΟ.

2021, Μάιος 21 - 1:27μμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε, την Παρασκευή 24 Μαρτίου 21 και ώρα 10:00, την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2020 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν εκατό δεκατρείς (113) Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την παραπάνω τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού/ΓΕΣ Υπγος κ. Σωτήριος Κωστάκογλου, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορωνoϊού (νόσος COVID-19).