Ανακοινώσεις

Ιούνιος 30, 2021

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε, την Παρασκευή 28 Μαΐου 21 και ώρα 10:00, την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών. Ονομάστηκε το σύνολο των αποφοίτων της 2021 Α΄ ΕΣΣΟ, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την παραπάνω τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού/ΓΕΣ Υπγος κ. Σωτήριος Κωστάκογλου, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορωνoϊού (νόσος COVID-...

Μάιος 21, 2021

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε, την Παρασκευή 24 Μαρτίου 21 και ώρα 10:00, την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2020 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν εκατό δεκατρείς (113) Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την παραπάνω τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού/ΓΕΣ Υπγος κ. Σωτήριος Κωστάκογλου, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορωνoϊού (...

Μάιος 21, 2021

  Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΔΕΑ της 2020 Ε’ ΕΣΣΟ στην ειδικότητά τους στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε στις 09 Φεβ 21 ολοήμερη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων (Υψ. Αγ. Ιωάννης), ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, εκτελέστηκαν εικονικές βολές και βολές με υποδιαμέτρημα, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, με υψηλά αποτελέσματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στην τακτική χρησιμοποίηση των ΒΟΠ σε όλες τις φάσεις του αγώνα και στη διοίκηση πυρός. Συναφώς εξετάσθηκαν αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, οργάνωση παρατηρητηρίου και τοπογραφίας. Συμμετείχαν 3 Αξκοί...

Μάιος 21, 2021

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 21 και ώρα 10:30, την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2020 Ε΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν ενενήντα εννιά (99) Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την παραπάνω τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορωνoϊού (νόσος COVID-19).

Ιανουάριος 28, 2021

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 20 και ώρα 10:00, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2020 Δ΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν σαράντα εφτά (47) ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την πρόσκληση επίσημων αρχών και την παρουσία προσκεκλημένων στο πλαίσιο πρόληψης για την αντιμετώπιση...

Νοέμβριος 27, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδικοτήτων των ΔΕΑ της 2020 Γ’ ΕΣΣΟ στην ειδικότητά τους στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτ 20 ολοήμερη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων (Υψ. Αγ. Ιωάννης), ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, εκτελέστηκαν εικονικές βολές και βολές με υποδιαμέτρημα, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, με πολύ καλά αποτελέσματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στην τακτική χρησιμοποίηση των ΒΟΠ σε όλες τις φάσεις του αγώνα και στη διοίκηση πυρός. Συναφώς εξετάσθηκαν αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, οργάνωση παρατηρητηρίου και τοπογραφίας....

Νοέμβριος 27, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2020 Γ΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 21 έως 25 Σεπ 20 το 5ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης – 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή. Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης και εκτέλεση επιχειρησιακής  βολής(300-200-100μ) με το ΠΦ της 25 Σεπ 20. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας,...

Νοέμβριος 27, 2020

Η Σχολή, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 20, Εθελοντική Αιμοδοσία, στην έδρα της Σχολής (Στρδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ»), σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνολικά συμμετείχαν στην αιμοδοσία 62 άτομα (στελέχη-ΥΕΑ-οπλίτες στην Σχολή και στην φρουρά) και συγκεντρώθηκαν 50 φιάλες αίμα. Καθ’όλη την διάρκεια της αιμοδοσίας τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορονoϊού ( νόσος COVID-19). Η πρωτοβουλία αυτή επαναλαμβάνεται ανά 3μηνο....

Αύγουστος 13, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδικοτήτων των ΔΕΑ της 2020 Β’ ΕΣΣΟ στην ειδικότητά τους στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλ 20 ολοήμερη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων (Υψ. Αγ. Ιωάννης), ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, εκτελέστηκαν εικονικές βολές και βολές με υποδιαμέτρημα, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, με υψηλά αποτελέσματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στην τακτική χρησιμοποίηση των ΒΟΠ σε όλες τις φάσεις του αγώνα και στη διοίκηση πυρός. Συναφώς εξετάσθηκαν αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, οργάνωση παρατηρητηρίου και τοπογραφίας....

Ιούλιος 30, 2020

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την  Παρασκευή 10 Ιουλίου 20 και ώρα 09:30, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν σαράντα τρεις (43) ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την πρόσκληση επίσημων αρχών και την παρουσία προσκεκλημένων στα πλαίσια πρόληψης για την αντιμετώπιση...

Ιούλιος 15, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2020 Β΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 29 Ιουν 20 έως 03 Ιουλ 20 το 5ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή.

Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής  πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης  και εκτέλεση  επιχειρησιακής  βολής(300-200-100μ)  με το ΠΦ της 03 Ιουλ 20. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής...

Ιούλιος 15, 2020

Η Σχολή Εφέδρων Αξκων Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών, των μαθητών και των οπλιτών της, πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Ιουν 20 Ημερίδα επιμορφωτικής διάλεξης με θέμα: «ΦΩΤΙΑ - ΠΥΡΚΑΪΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ» από τον Επιπυραγό κ. Γεώργιο Σταυρακάκη, Δκτη του 13ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ηρακλείου. Παρόμοιες δράσεις επαναλαμβάνονται τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

Ιούλιος 07, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδικοτήτων των ΔΕΑ της 2020 Α’ ΕΣΣΟ στην ειδικότητά τους στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουν 20 ολοήμερη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων (Υψ. Αγ. Ιωάννης), ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, εκτελέστηκαν εικονικές βολές και βολές με υποδιαμέτρημα, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, με υψηλά αποτελέσματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στην τακτική χρησιμοποίηση των ΒΟΠ σε όλες τις φάσεις του αγώνα και στη διοίκηση πυρός. Συναφώς εξετάσθηκαν αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, οργάνωση παρατηρητηρίου και τοπογραφίας....

Ιούνιος 09, 2020

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την  Παρασκευή 29 Μαΐου 20 και ώρα 10:00, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2020 Α΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν εκατό (100) ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την πρόσκληση επίσημων αρχών και την παρουσία προσκεκλημένων στα πλαίσια πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορονoϊού (νόσος COVID-19).

Ιούνιος 09, 2020

Η Σχολή, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποίησε την Τρίτη 19 Μαΐου 20, Εθελοντική Αιμοδοσία, στην έδρα της Σχολής (Στρδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ»), σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνολικά συμμετείχαν στην αιμοδοσία 29 άτομα (στελέχη, μαθητές, πολιτικοί υπάλληλοι και υπηρετούντες οπλίτες στην Σχολή και στη Φρουρά). Η πρωτοβουλία αυτή επαναλαμβάνεται ανά 3μηνο.

Μάρτιος 19, 2020

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 20 και ώρα 10:00, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2019 ∆΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν 84 ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

  Την τελετή τίµησαν µε την παρουσία τους οι:

    α. Σεβασµιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος

    β. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου, κ. Νικόλαος Συριγωνάκης

    γ. ∆ιευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Νικόλαος Αγγελής, ως εκπρόσωπος του...

Μάρτιος 04, 2020

Η Σχολή, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποίησε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 20, Εθελοντική Αιμοδοσία, στην έδρα της Σχολής (Στρδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ»), σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνολικά συμμετείχαν στην αιμοδοσία 56 άτομα (στελέχη, μαθητές και υπηρετούντες οπλίτες στην Σχολή και στη Φρουρά). Η πρωτοβουλία αυτή επαναλαμβάνεται ανά 3μηνο.

Μάρτιος 04, 2020

Η Σχολή, στο πλαίσιο των επισκέψεών της, πραγματοποίησε την 18 Φεβ 20 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου και στην Ι.Μ. Αρκαδίου του Ρεθύμνου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν 3 Αξκοί ως συνοδοί και 84 ΥΕΑ/Β της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ. Έγινε πλήρης ξενάγηση και ενημέρωση στους χώρους του στρκού μουσείου καθώς και στην Ι.Μ. Αρκαδίου, όπου οι μαθητές της Σχολής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους αγώνες του Έθνους και για τους ήρωες που έπεσαν υπέρ Πατρίδος. Επιπρόσθετα κατά την επίσκεψη στο Στρκό Μουσείο Χρωμοναστηρίου με τους Αξκούς και Μαθητές της Σχολής, συνομίλησε ο...

Μάρτιος 04, 2020

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2019 Δ΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 10 έως 14 Φεβ 20 το 5ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή. Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης και εκτέλεση επιχειρησιακής  βολής(300-200-100μ)  με το ΠΦ της 14 Φεβ 20. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής, εκπαίδευσης  και...

Ιανουάριος 24, 2020

  Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδικοτήτων των ΔΕΑ της 2019 Γ’ΕΣΣΟ στην ειδικότητά τους στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε στις 09 Ιαν 20 ολοήμερη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων (Υψ. Αγ. Ιωάννης), ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους.

  Ειδικότερα, εκτελέστηκαν εικονικές βολές και βολές με υποδιαμέτρημα, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, με υψηλά αποτελέσματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στην τακτική χρησιμοποίηση των ΒΟΠ σε όλες τις φάσεις του αγώνα και στη διοίκηση πυρός. Συναφώς εξετάσθηκαν αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης και τοπογραφίας. Συμμετείχαν 4 Αξκοί ως...