Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2020 Β’ ΕΣΣΟ.

2020, Ιούλιος 30 - 9:49πμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την  Παρασκευή 10 Ιουλίου 20 και ώρα 09:30, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν σαράντα τρεις (43) ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την πρόσκληση επίσημων αρχών και την παρουσία προσκεκλημένων στα πλαίσια πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας  του κορονoϊού (νόσος COVID-19).