Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2021 Γ’ ΕΣΣΟ.

2021, Οκτώβριος 22 - 10:07πμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» (έδρα της Σχολής), την τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2021 Γ΄ ΕΣΣΟ. Το σύνολο των εκπαιδευομένων ονομάστηκαν Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Την παραπάνω τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πεζικού, Υποστράτηγος κος Σωτήριος Κωστάκογλου, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων της πόλης καθώς και οι γονείς των  ονομαζόμενων ΔΕΑ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε τηρώντας όλους τους κανόνες πρόληψης εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.